Hämta (Kamerainst.1/Kamerainst.2)

Används för att ta bilder genom att hämta fram lägen eller kamerainställningar som används ofta och som registrerats i förväg med hjälp av [ / Minne].

  1. Ställ in lägesomkopplaren på 1, 2 eller 3 (Hämta från minnet).
  2. Tryck i mitten på styrratten för att bekräfta.
    • Det går även att hämta fram registrerade lägen eller inställningar genom att välja MENU → (Kamerainst.1) → [ / Hämta].

Tips

  • För att hämta fram inställningar som är lagrade på minneskortet ställer man in lägesomkopplaren på 1, 2, 3 (Hämta från minnet) och väljer sedan önskat nummer genom att trycka till vänster/höger på styrratten.
  • När inställningar hämtas från ett minneskort används minneskortet i det fack som är angivet med [Välj media]. Du kan bekräfta minneskortet genom att välja MENU → (Kamerainst.1) → [Välj media].
  • Inställningar som lagrats på ett minneskort med hjälp av en kamera av samma modell går att hämta fram på den här kameran också.

OBS!

  • Om man ställer in [ / Hämta] efter det att man redan har gjort tagningsinställningarna, har de registrerade inställningarna företräde och det kan hända att de ursprungliga inställningarna blir ogiltiga. Kontrollera indikatorerna på skärmen före tagningen.