Sökarens färgtemp.

Används för att justera kulörtemperaturen i den elektriska sökaren.

  1. MENU (Installation) → [Sökarens färgtemp.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

-2 till +2:
När man väljer ”-” blir färgerna på skärmen i sökaren varmare, och när man väljer ”+” blir de kallare.