Ktrl m Smartphone

Inställning för anslutning av kameran till en smartphone.

  1. MENU (Nätverk) → [Ktrl m Smartphone] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Ktrl m Smartphone:
Används för att ställa in om det ska gå att ansluta kameran till en smartphone via Wi-Fi. ([På]/[Av])
Anslutning:
Används för att visa den QR code eller SSID-adress som behövs för att ansluta kameran till smartphonen.
Alltid ansluten:
Används för att hålla kameran ansluten till en smartphone. Om denna punkt är inställd på [På] förblir kameran ansluten till smartphonen hela tiden när den väl har anslutits. Om punkten är inställd på [Av] ansluts kameran bara till en smartphone när anslutningsproceduren utförs.

OBS!

  • Om punkten [Alltid ansluten] är inställd på [På], blir effektförbrukningen högre än när den är inställd på [Av].