Bildeffekt

Det går att välja önskat effektfilter för att åstadkomma mer imponerande och konstnärliga bilder.

  1. MENU(Kamerainst.1) → [Bildeffekt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:
[Bildeffekt]-funktionen avstängd.
Leksakskamera:
Används för att ta en mjuk bild med skuggade hörn och minskad skärpa.
Popfärg:
Används för att skapa ett levande intryck genom att framhäva färgtonerna.
Posterisering:
Används för att skapa ett abstrakt intryck med hög kontrast genom att framhäva grundfärgerna kraftigt, eller använda svartvitt.
Retrofoto:
Används för att skapa ett intryck av ett gammalt gulnat fotografi där kontrasten har bleknat.
Mjuk high-key:
Används för att skapa en bild med en viss atmosfär: ljus, transparent, luftig, fin, mjuk.
Partiell färg:
Används för att skapa en bild där bara en färg behålls medan övriga färger omvandlas till svartvitt.
Hög kontr. Mono.:
Används för att skapa en svartvit bild med hög kontrast.

Tips

  • Det går att utföra detaljerade inställningar för somliga punkter genom att trycka på vänster/höger sida på styrratten.

OBS!

  • När någon av de andra zoomfunktionerna än den optiska zoomen används blir [Leksakskamera]-effekten inte lika stor om man väljer en större zoomförstoring.
  • När effekten [Partiell färg] är vald kan det hända att vald färg inte blir kvar i bilden, beroende på motivet eller tagningsförhållandena.
  • Denna funktion går inte att använda i följande tagningslägen:
    • [Intelligent auto]
  • När punkten [Filformat] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG] går den här funktionen inte att använda.