Hur man använder Quick Navi-skärmen

Quick Navi-skärmen är en funktion som är optimerad för tagning via sökaren och som gör det möjligt att sköta inställningarna direkt.

 1. MENU(Kamerainst.2) → [DISP-knapp][Skärm].
 2. Markera [För sökare] och välj sedan [Enter].
 3. Tryck på DISP på styrratten för att ställa in skärmläget på [För sökare].
 4. Tryck på Fn-knappen för att gå över till Quick Navi-skärmen.
  • Punkterna som visas i figurerna och deras positioner är bara ett riktmärke och kan vara annorlunda än vad som faktiskt visas på skärmen.

  I auto-läget

  P/A/S/M läget

 5. Välj önskad funktion genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.
 6. Ställ in önskad inställning genom att vrida på den främre ratten.
  • Somliga funktioner går att fininställa med hjälp av den bakre ratten.

För att justera inställningar via de särskilda inställningsskärmarna

Välj önskad funktion i steg 5, och tryck sedan i mitten på styrratten. Den särskilda inställningsskärmen för den funktionen tänds. Följ manöverguiden (A) för att justera inställningarna.

OBS!

 • Punkter som visas i grått på Quick Navi-skärmen går inte att ändra.
 • När man använder [Kreativa inst.], [Bildprofil], osv. går somliga av inställningarna enbart att göra på en speciellt avsedd skärm.