Demoläge

[Demoläge] -funktionen används för att automatiskt börja spela upp filmer som är inspelade på minneskortet som en demonstration, när kameran inte har använts på en viss tid. Låt [Av] vara inställt i vanliga fall.

  1. MENU(Installation) → [Demoläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Filmuppspelningsdemonstrationen startar automatiskt när man inte gör någonting med produkten på ungefär en minut. Endast skyddade AVCHD-filmer går att spela upp.
Ställ in visningssättet på [AVCHD-visning], och skydda filmfilen med äldst inspelningsdatum och -tidpunkt.
Av:
Ingen demonstration visas.

OBS!

  • Du kan aktivera denna funktion bara när produkten är ansluten med en särskild AC-adapter.
  • Om det inte finns några skyddade AVCHD-filmer på minneskortet, går det inte att välja [På].
  • Med [Demoläge]-funktionen visas alltid filmer på minneskortet i minneskortsfack 1.