Minne (Kamerainst.1/Kamerainst.2)

Används för att registrera upp till 3 lägen eller produktinställningar som används ofta i produkten, och upp till 4 inställningar (M1 till M4) på minneskortet. Sedan går det att hämta fram de inställningarna helt enkelt med hjälp av lägesomkopplaren.

  1. Ställ in produkten på de inställningar som du vill registrera.
  2. MENU(Kamerainst.1) → [ / Minne] → önskat nummer.
  3. Tryck i mitten på styrratten för att bekräfta.

Punkter som går att registrera

  • Det går att registrera olika funktioner för tagning. De punkter som faktiskt går att registrera visas på kamerans meny.
  • Bländare (F-värde)
  • Slutartid

För att ändra de registrerade inställningarna

Ändra inställningarna på önskat sätt och registrera sedan om dem på samma lägesnummer.

OBS!

  • M1 till M4 går bara att välja när ett minneskort är isatt i produkten.
  • För att registrera inställningar på ett minneskort går det bara att använda ett minneskort som är valt med hjälp av [Välj media].
  • Programflyttning går inte att registrera.