Funktionsring(obj.)

Du kan välja vilken av följande funktioner som ska tilldelas funktionsringen på objektivet: strömmatad skärpeinställning (motorskärpa) eller byta bildvinkel mellan fullt format och APS-C/Super 35 mm (fungerar bara tillsammans med kompatibla objektiv).


Se bruksanvisningen till objektivet för närmare detaljer.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Funktionsring(obj.)]→ önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Fokusdrift:
Skärpepositionen flyttas mot oändligt avstånd när man vrider funktionsringen åt höger. Skärpepositionen flyttas mot närmare avstånd när man vrider funktionsringen åt vänster.
Välja /helskrm:
Synvinkeln ändras mellan fullt format och APS-C/Super 35 mm när man vrider på funktionsringen.
  • Synvinkeln ändras oavsett vilken riktning man vrider funktionsringen i.