Användning av en blixt med synkroniseringskabel

 1. Öppna locket över (blixtsynkronisering)-uttaget (A) och anslut kabeln.

Tips

 • Om skärmen är för mörk för att kontrollera bildkompositionen, så ställ in punkten [Livevisning][Ställa in effekt av] för att göra det lättare att kontrollera kompositionen vid tagning med blixt.
 • Blixtaggregat med synkoniseringsuttag med omvänd polaritet går att använda tillsammans med den här produkten.

OBS!

 • Ställ in exponeringsläget på manuell exponering (vi rekommenderar även att du ställer in ISO-känsligheten på något annat än ISO AUTO), och ställ in slutartiden på den längsta av följande värden eller en ännu längre tid:
  • 1/200 sekunder
  • Slutartiden som rekommenderas av blixten.
 • Använd en blixt med en synkroniseringsspänning på högst 400 V.
 • Stäng av blixten som är ansluten till synkroniseringskabeln innan du ansluter synkroniseringskabeln till (blixtsynkronisering)-uttaget. Annars kan det hända att blixten utlöses när kabeln ansluts.
 • Blixteffekten är inställd på full effekt. [Blixtkompensering] går inte att ställa in.
 • Vi avråder även från användning av den automatiska vitbalansfunktionen. Använd den skräddarsydda vitbalansfunktionen för att få en mer precis vitbalans.
 • När en blixt är ansluten till (blixtsynkronisering)-uttaget visas inte blixtindikatorn.