AEL med slutare (stillbild)

Används för att ställa in om exponeringen ska låsas när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
Välj [Av] för att ställa in skärpan och exponeringen var för sig.

  1. MENU(Kamerainst.1) → [AEL med slutare] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Exponeringen låses när skärpan har ställts in automatiskt av att man trycker ner avtryckaren halvvägs när punkten [Fokusläge] är inställd på [Enbilds-AF]. När punkten [Fokusläge] är inställd på [Automatisk AF], och produkten bedömer att motivet rör sig, eller när man tar burst-bilder, nollställs den låsta exponeringen.
:
Exponeringen låses när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
Av:
Exponeringen låses inte när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Använd det här läget när du vill ställa in skärpan och exponeringen var för sig.
Produkten fortsätter att justera exponeringen hela tiden vid tagning i [Kontinuerlig tagning]-läge.

OBS!

  • Manövrering med hjälp av knappen AEL har företräde framför inställningarna [AEL med slutare].