Spara/ladda inst.

Du kan spara/läsa in kamerainställningar till/från ett minneskort. Du kan även läsa in inställningar från en annan kamera av samma modell.

  1. MENU → (Installation) → [Spara/ladda inst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Spara:
Sparar kamerans aktuella inställningar på ett minneskort.
Ladda:
Läser in inställningarna från ett minneskort i kameran.


Inställningar som inte kan sparas

Följande inställningsparametrar kan inte lagras med [Spara/ladda inst.]-funktionen. (MENU-alternativ utan inställningsparametrar som t.ex. [Fokusförstoring] visas inte.)

Kamerainst.1
/ Hämta
/ Minne
AF Microjust.
Vitbalans: Special 1/Special 2/Special 3
Ansiktsregistrering

Kamerainst.2
Zoom

Nätverk
Funk. för FTP-överf.
Wi-Fi-inställningar
Red. enhetsnamn
Imp. rotcertifikat
Säkerhet(IPsec)


Uppspelning
Visningssätt

Installation
Språk
Datum/klockinst
Områdesinställning
IPTC-information
Upphovsrättsinfo.

OBS!

  • Du kan spara upp till 10 inställningar per minneskort. När 10 inställningar har sparats kan du inte använda [Spara ny]. Skriv över de befintliga inställningarna.
  • Endast fack 1 används för att spara eller läsa in data. Du kan inte ändra platsen för lagring/inläsning.
  • Du kan inte läsa in inställningar från en kamera av en annan modell.