För att skapa Blu-ray-skivor med filmer med högupplösning

Det går att skapa Blu-ray-skivor som kan spelas upp på Blu-ray-kompatibla uppspelningsapparater (t.ex. Sony Blu-ray-spelare, PlayStation 4 etc.).

A. För att skapa skivor i en dator

Med en Windows-dator går det att kopiera filmer till datorn och bränna Blu-ray-skivor med hjälp av PlayMemories Home.
Datorn måste kunna bränna Blu-ray-skivor.
Den allra första gången man vill skapa en Blu-ray-skiva måste man ansluta kameran till datorn via en USB-kabel. Den nödvändiga mjukvaran installeras automatiskt på datorn. (Internetanslutning krävs.)

Se hjälpguiden till PlayMemories Home för närmare detaljer om hur man skapar skivor med hjälp av PlayMemories Home.

B. För att skapa skivor med hjälp av någon annan apparat än en dator

Det går även att skapa Blu-ray-skivor i Blu-ray-inspelare osv.
Se bruksanvisningen till den apparaten för närmare detaljer.

OBS!

  • När man skapar Blu-ray-skivor med hjälp av PlayMemories Home från filmer som är inspelade i XAVC S-format omvandlas bildkvaliteten till 1920 × 1080 (60i/50i). Det går inte att skapa skivor med den ursprungliga bildkvaliteten.
    Om du vill spela in filmer med den ursprungliga bildkvaliteten så kopiera filmeran till en dator eller något annat lagringsmedium.