Ένα κανάλι με ακατάλληλο περιεχόμενο δεν έχει αποκλειστεί παρόλο που έχει πραγματοποιηθεί ρύθμιση γονικού ελέγχου.

  • Αν πραγματοποιήσετε συντονισμό σε ένα κανάλι με ακατάλληλο περιεχόμενο, θα εμφανιστεί μια οθόνη που θα ζητά τον κωδικό πρόσβασης. Μόλις εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, θα καταργήσετε τον γονικό έλεγχο για όλα τα κανάλια μέχρι να απενεργοποιηθεί η μονάδα ή να ενεργοποιήσετε ξανά τον γονικό έλεγχο.
    • Ρυθμίστε ξανά το στοιχείο [Parental Control] σε [Locked] στην επιλογή SXM ().