Πληροφορίες για την εφαρμογή "Support by Sony"

Αν εγκαταστήσετε την εφαρμογή "Support by Sony" στο smartphone, θα μπορείτε να λαμβάνετε εύκολα πληροφορίες ενημέρωσης λογισμικού.

Εφαρμογή "Support by Sony" - Βρείτε πληροφορίες και λάβετε ειδοποιήσεις για το προϊόν σας:

Ειδήσεις και ειδοποιήσεις
Ενημερώσεις λογισμικού
Προγράμματα εκμάθησης
Συμβουλές και κόλπα


https://sony.net/SBS


Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της εφαρμογής "Support by Sony" στη διεύθυνση sony.net/SBS και προσθέστε στους σελιδοδείκτες το όνομα μοντέλου της μονάδας, "XAV-AX5500" ή "XAV-AX5550D".