Δεν πραγματοποιούνται ανακοινώσεις κίνησης.

  • Απενεργοποιήστε τις ανακοινώσεις DAB.
    • Οι ανακοινώσεις κίνησης (TA) δεν είναι διαθέσιμες όταν είναι ενεργοποιημένες οι ανακοινώσεις DAB.