Δεν είναι δυνατή η λήψη σταθμών. (XAV-AX5500(E)/XAV-AX5500(E17)/XAV-AX5500(IN))

  • Η ρύθμιση του βήματος συντονισμού έχει διαγραφεί.
    • Ρυθμίστε το βήμα συντονισμού ξανά.