Απαιτείται περισσότερος χρόνος για την αναπαραγωγή της συσκευής USB.

  • Η συσκευή USB περιέχει αρχεία μεγάλου μεγέθους ή αρχεία με πολύπλοκη δομή δέντρου.