Διαθέσιμες λειτουργίες κατά την κλήση

Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κλήσης

Πατήστε το VOL(ένταση) +/– ενώ λαμβάνετε μια κλήση.

Για να προσαρμόσετε την ένταση της φωνής του ομιλητή

Πατήστε το VOL(ένταση) +/– κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Για να προσαρμόσετε την ένταση για το άλλο μέρος (προσαρμογή απολαβής μικροφώνου)

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης handsfree, αγγίξτε το (επιλογή) και κατόπιν ρυθμίστε το στοιχείο [MIC Gain] σε [High], [Middle] ή [Low].

Για να μειώσετε την ηχώ και τον θόρυβο (Λειτουργία ακύρωσης ηχούς/θορύβου)

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, αγγίξτε το (επιλογή) και κατόπιν ρυθμίστε το στοιχείο [Speech Quality] σε [Mode 1] ή [Mode 2].

Για να αλλάξετε μεταξύ της λειτουργίας handsfree και της λειτουργίας χειρός

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, αγγίξτε το (ηχείο/τηλέφωνο), για να αλλάξετε τον ήχο της τηλεφωνικής κλήσης ανάμεσα στη μονάδα και το κινητό τηλέφωνο.

Σημείωση

  • Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

Για να απαντήσετε αυτόματα σε μια εισερχόμενη κλήση

Αγγίξτε το (επιλογή) και κατόπιν ρυθμίστε το στοιχείο [Auto Answer] σε [ON].