Πληροφορίες για το iPhone

  • Συμβατά μοντέλα iPhone:
    iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s
  • Η χρήση του σήματος Made for Apple υποδεικνύει ότι ένα εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με τα προϊόντα Apple που ορίζονται στο σήμα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα επιδόσεων της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του εξαρτήματος σε συνδυασμό με ένα προϊόν της Apple μπορεί να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.