Ενημέρωση του υλικολογισμικού

Για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης και ακολουθήστε τις online οδηγίες.

Σημείωση

  • Κατά την ενημέρωση, μην αποσυνδέσετε τη συσκευή USB.