Υποστηριζόμενες μορφές για την αναπαραγωγή USB

USB port 1:

 • WMA (.wma)*1 *2
  • Ρυθμός μετάδοσης bit: 48 kbps – 192 kbps (υποστηρίζει μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης bit (VBR))*3
  • Συχνότητα δειγματοληψίας*4: 44,1 kHz
 • MP3 (.mp3)*1 *2
  • Ρυθμός μετάδοσης bit: 48 kbps – 320 kbps (υποστηρίζει μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης bit (VBR))*3
  • Συχνότητα δειγματοληψίας*4: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 • AAC (.m4a)*1 *2
  • Ρυθμός μετάδοσης bit: 40 kbps – 320 kbps (υποστηρίζει μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης bit (VBR))*3
  • Συχνότητα δειγματοληψίας*4: 8 kHz – 48 kHz
  • Bit ανά δείγμα (bit ποσοτικοποίησης): 16 bit
 • FLAC (.flac)*1 *6
  • Συχνότητα δειγματοληψίας*4: 8 kHz – 48 kHz
  • Bit ανά δείγμα (bit ποσοτικοποίησης): 16 bit
 • WAV (.wav)*1
  • Συχνότητα δειγματοληψίας*4: 8 kHz – 48 kHz
  • Bit ανά δείγμα (bit ποσοτικοποίησης): 16 bit, 24 bit
 • Xvid (.avi)
  • Κωδικοποιητής βίντεο: MPEG-4 Advanced Simple Profile
  • Κωδικοποιητής ήχου: MP3 (MPEG-1 Layer3)
  • Ρυθμός μετάδοσης bit: μέγ. 4 Mbps
  • Ρυθμός καρέ: μέγ. 30 fps (30p/60i)
  • Ανάλυση: μέγ. 1280 × 720*5
 • MPEG-4 (.mp4)
  • Κωδικοποιητής βίντεο: MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile
  • Κωδικοποιητής ήχου: AAC
  • Ρυθμός μετάδοσης bit: μέγ. 4 Mbps
  • Ρυθμός καρέ: μέγ. 30 fps (30p/60i)
  • Ανάλυση: μέγ. 1280 × 720*5
 • WMV (.wmv, .avi)*1
  • Κωδικοποιητής βίντεο: WMV3, WVC1
  • Κωδικοποιητής ήχου: MP3, WMA
  • Ρυθμός μετάδοσης bit: μέγ. 6 Mbps
  • Ρυθμός καρέ: μέγ. 30 fps
  • Ανάλυση: μέγ. 720 × 480*5
 • MKV (.mkv)
  • Κωδικοποιητής βίντεο: MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile
  • Κωδικοποιητής ήχου: MP3, AAC
  • Ρυθμός μετάδοσης bit: μέγ. 5 Mbps
  • Ρυθμός καρέ: μέγ. 30 fps
  • Ανάλυση: μέγ. 1280 × 720*5


USB port 2:

 • WMA (.wma)*1 *2
  Ρυθμός μετάδοσης bit: 48 kbps – 192 kbps (υποστηρίζει μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης bit (VBR))*3
  Συχνότητα δειγματοληψίας*4: 44,1 kHz
 • MP3 (.mp3)*1 *2
  Ρυθμός μετάδοσης bit: 48 kbps – 320 kbps (υποστηρίζει μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης bit (VBR))*3
  Συχνότητα δειγματοληψίας*4: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 • FLAC (.flac)*1
  Συχνότητα δειγματοληψίας*4: 8 kHz – 48 kHz
  Bit ανά δείγμα (bit ποσοτικοποίησης): 8 bit, 16 bit, 24 bit


*1 Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων που προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αρχείων ήχου πολλαπλών καναλιών.

*2 Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων με προστασία DRM (διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου).

*3 Συμπεριλαμβάνονται άτυποι ρυθμοί μετάδοσης bit ή μη εγγυημένοι ρυθμοί μετάδοσης bit ανάλογα με τη συχνότητα δειγματοληψίας.

*4 Η συχνότητα δειγματοληψίας μπορεί να μην αντιστοιχεί σε όλους τους κωδικοποιητές.

*5 Οι αριθμοί αυτοί υποδεικνύουν τη μέγιστη ανάλυση του βίντεο με δυνατότητα αναπαραγωγής και δεν υποδεικνύουν την ανάλυση της οθόνης της συσκευής αναπαραγωγής. Η ανάλυση της οθόνης είναι 800 × 480.

*6 Δεν υποστηρίζεται η εμφάνιση πληροφοριών ετικέτας.

Σημείωση

 • Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων, ακόμα και αν η μονάδα υποστηρίζει τις μορφές αρχείων τους.