Δεν ακούγεται ήχος/ο ήχος κάνει διακοπές/ο ήχος κάνει διαλείψεις.

 • Μια σύνδεση δεν έχει πραγματοποιηθεί σωστά.
 • Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και του συνδεδεμένου εξοπλισμού και ρυθμίστε τον επιλογέα εισόδου του εξοπλισμού στην πηγή που αντιστοιχεί σε αυτήν τη μονάδα.
 • Η εγκατάσταση δεν είναι σωστή.
  • Εγκαταστήστε τη μονάδα με κλίση μικρότερη από 30° σε ένα σταθερό μέρος του αυτοκινήτου.
 • Η μονάδα είναι σε λειτουργία παύσης/επαναφοράς/γρήγορης προώθησης.
 • Οι ρυθμίσεις για τις εξόδους δεν έχουν πραγματοποιηθεί σωστά.
 • Η ένταση του ήχου είναι πολύ χαμηλή.
 • Η λειτουργία ATT είναι ενεργοποιημένη.
 • Η μορφή δεν υποστηρίζεται.
  • Ελέγξτε αν η μορφή υποστηρίζεται από αυτήν τη μονάδα.