Δεν είναι δυνατή η λήψη σταθμών.

  • Ανατρέξτε στην ενότητα [No Station] για λεπτομέρειες όταν δεν είναι δυνατή η λήψη του σήματος DAB.