Παρουσιάζεται ηχώ ή θόρυβος κατά τις τηλεφωνικές συνομιλίες.

  • Χαμηλώστε την ένταση.
  • Ρυθμίστε το στοιχείο [Speech Quality] στην επιλογή [Mode 1] ή [Mode 2].
  • Αν υπάρχει άλλος δυνατός θόρυβος περιβάλλοντος εκτός του ήχου τηλεφωνικής κλήσης, δοκιμάστε να μειώσετε αυτόν τον θόρυβο.
    • Κλείστε το παράθυρο αν υπάρχει θόρυβος στον δρόμο.
    • Χαμηλώστε την ένταση του κλιματιστικού, αν το κλιματιστικό παράγει δυνατό θόρυβο.