Η ζεύξη απέτυχε λόγω λήξης χρονικού ορίου.

  • Ανάλογα με τη συσκευή προς σύνδεση, το χρονικό όριο για τη ζεύξη ενδέχεται να είναι σύντομο. Δοκιμάστε να ολοκληρώσετε τη ζεύξη εντός του χρονικού ορίου.