Η λειτουργία PTY εμφανίζει το μήνυμα [PTY not found.].

  • Ο τρέχων σταθμός δεν είναι σταθμός RDS ή η λήψη ραδιοφώνου είναι κακή.