Επανάληψη αναπαραγωγής και αναπαραγωγή με τυχαία σειρά

  1. Κατά την αναπαραγωγή, αγγίξτε επανειλημμένα το (επανάληψη) ή το (αναπαραγωγή με τυχαία σειρά), μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή λειτουργία αναπαραγωγής.
    Η αναπαραγωγή στην επιλεγμένη λειτουργία αναπαραγωγής μπορεί να αργήσει να ξεκινήσει.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες αναπαραγωγής διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή ήχου και τη συνδεδεμένη συσκευή.