Η λειτουργία Seek ξεκινά μετά από μερικά δευτερόλεπτα ακρόασης. (XAV-AX5550D(EUR))

  • Ο σταθμός δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα TP ή έχει αδύναμο σήμα.
    • Απενεργοποιήστε τη λειτουργία TA.