Η ποιότητα ήχου του τηλεφώνου είναι κακή.

  • Η ποιότητα ήχου του τηλεφώνου εξαρτάται από τις συνθήκες λήψης του κινητού τηλεφώνου.
    • Μετακινήστε το αυτοκίνητό σας σε ένα σημείο στο οποίο το σήμα του κινητού τηλεφώνου μπορεί να βελτιωθεί αν η λήψη είναι κακή.