Ραδιόφωνο DAB (XAV-AX5550D(EUR))

No Station
  • Δεν είναι δυνατή η λήψη του σήματος DAB.
    • Εκτελέστε αυτόματο συντονισμό.
    • Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας DAB (δεν παρέχεται).
    • Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο [Antenna Power] έχει ρυθμιστεί σε [ON].
Receiving
  • Η μονάδα περιμένει να λάβει έναν σταθμό DAB.