Προφυλάξεις

 • Η κεραία ισχύος επεκτείνεται αυτόματα.
 • Όταν μεταβιβάσετε την κυριότητα ή απορρίψετε το αυτοκίνητό σας με τη μονάδα εγκατεστημένη, επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές εκτελώντας επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
 • Μην ρίχνετε υγρά πάνω στη μονάδα.

Σημειώσεις για την ασφάλεια

 • Τηρείτε τους τοπικούς κώδικες, νόμους και κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας.
 • Κατά τη διάρκεια της οδήγησης
  • Μην κοιτάζετε ή μην χειρίζεστε τη μονάδα, καθώς ενδέχεται να αποσπαστεί η προσοχή σας και να προκληθεί ατύχημα. Σταθμεύστε το αυτοκίνητό σας σε ασφαλές σημείο για να κοιτάξετε ή να χειριστείτε τη μονάδα.
  • Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ρύθμισης ή οποιαδήποτε άλλη λειτουργία θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή σας από τον δρόμο.
  • Κατά την οπισθοπορεία, κοιτάζετε οπωσδήποτε προς τα πίσω και παρακολουθήστε τον γύρω χώρο προσεκτικά για λόγους ασφαλείας, ακόμη κι αν έχετε συνδέσει την κάμερα οπισθοπορείας. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στην κάμερα οπισθοπορείας.
 • Κατά τον χειρισμό
  • Μην εισάγετε τα χέρια, τα δάχτυλα ή ξένα αντικείμενα στη μονάδα, καθώς ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στη μονάδα.
  • Φυλάσσετε τα μικρά αντικείμενα μακριά από παιδιά.
  • Φοράτε οπωσδήποτε ζώνη ασφαλείας, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό σε περίπτωση αιφνίδιας κίνησης του αυτοκινήτου.

Αποτροπή ατυχήματος

Οι εικόνες εμφανίζονται μόνο αφού σταθμεύσετε το αυτοκίνητό σας και τραβήξετε το χειρόφρενο. Αν το αυτοκίνητο ξεκινήσει να κινείται κατά την αναπαραγωγή βίντεο, θα εμφανιστεί η ακόλουθη προειδοποίηση και δεν θα μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο.

[Video blocked for your safety.]


Μην χειρίζεστε τη μονάδα και μην κοιτάζετε την οθόνη κατά την οδήγηση.

Σημειώσεις σχετικά με την οθόνη LCD

 • Μην βρέχετε την οθόνη LCD και μην την εκθέτετε σε υγρά. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.

 • Μην πιέζετε με δύναμη την οθόνη LCD, καθώς ενδέχεται να προκληθεί παραμόρφωση της εικόνας ή δυσλειτουργία (δηλ. η εικόνα ενδέχεται να μην είναι ευκρινής ή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη LCD).
 • Μην αγγίζετε την οθόνη με άλλα αντικείμενα εκτός από το δάχτυλό σας, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη ή θραύση της οθόνης LCD.
 • Καθαρίζετε την οθόνη LCD με ένα στεγνό μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, όπως βενζίνη, διαλυτικό, απορρυπαντικά του εμπορίου ή αντιστατικό σπρέι.
 • Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα εκτός του εύρους θερμοκρασίας 0 ºC έως 40 ºC.
 • Αν έχετε σταθμεύσει το αυτοκίνητό σας σε κρύο ή ζεστό μέρος, η εικόνα ενδέχεται να μην είναι ευκρινής. Ωστόσο, η οθόνη δεν θα υποστεί ζημιά και η εικόνα θα γίνει ευκρινής μόλις η θερμοκρασία στο αυτοκίνητό σας επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα.
 • Ορισμένες στατικές κουκκίδες μπλε, κόκκινου ή πράσινου χρώματος ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη. Αυτές ονομάζονται "φωτεινά σημεία" και μπορούν να παρουσιαστούν σε οποιαδήποτε οθόνη LCD. Η οθόνη LCD κατασκευάζεται με ακρίβεια ώστε πάνω από το 99,99% των τμημάτων της να είναι λειτουργικά. Ωστόσο, ένα μικρό ποσοστό (συνήθως 0,01%) των τμημάτων ενδέχεται να μην ανάβουν σωστά. Αυτό, όμως, δεν επηρεάζει την προβολή.

Σημειώσεις σχετικά με την οθόνη αφής

 • Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί χωρητική οθόνη αφής. Αγγίξτε την οθόνη απευθείας με την άκρη του δαχτύλου σας.
 • Η λειτουργία πολλαπλής αφής δεν υποστηρίζεται σε αυτήν τη μονάδα.
 • Μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα, π.χ. βελόνες, στυλό ή νύχια. Ο χειρισμός με γραφίδα δεν υποστηρίζεται σε αυτήν τη μονάδα.
 • Αν αγγίξετε την οθόνη με το δάχτυλό σας ενώ φοράτε γάντια, η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει εσφαλμένα ή να μην αποκριθεί.
 • Μην φέρνετε την οθόνη αφής σε επαφή με άλλα αντικείμενα. Αν η οθόνη έρθει σε επαφή με ένα άλλο αντικείμενο εκτός από το άκρο του δαχτύλου σας, η μονάδα ενδέχεται να μην αποκρίνεται σωστά.
 • Μην εκθέτετε τη μονάδα σε ισχυρά χτυπήματα, επειδή έχει χρησιμοποιηθεί υλικό από γυαλί για την οθόνη. Αν η οθόνη παρουσιάζει ρωγμές ή σημάδια θραύσης, μην αγγίζετε το τμήμα που έχει υποστεί ζημιά καθώς ενδέχεται να τραυματιστείτε.
 • Διατηρήστε τις ηλεκτρικές συσκευές σε απόσταση από την οθόνη αφής. Ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία της οθόνης αφής.
 • Αν πέσουν σταγόνες νερού στην οθόνη αφής ή αν αγγίξετε την οθόνη με βρεγμένα δάχτυλα, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην αποκριθεί σωστά.


Αν έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα που σχετίζονται με τη μονάδα σας και δεν καλύπτει αυτός ο Οδηγός βοήθειας, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.