Συντονισμός καναλιών για το SiriusXM

Στοιχεία ελέγχου/ενδείξεις λήψης

Εικόνα της οθόνης ραδιοφώνου SiriusXM

A. (λίστα)

Ανοίξτε τη λίστα καναλιών ή τη λίστα κατηγοριών.


B. CH– (προηγούμενο κανάλι) /CH+ (επόμενο κανάλι)

Επιλέξτε το κανάλι.


C. Αριθμός καναλιού, όνομα καναλιού


D. Όνομα καλλιτέχνη, τίτλος τραγουδιού


E. (πληροφορίες)

Αλλαγή των πληροφοριών καναλιού.


F. (Επιλογή SXM)

Ανοίξτε το μενού επιλογής SXM.


G. Προκαθορισμένοι αριθμοί

Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο κανάλι. Σαρώστε προς τα δεξιά/αριστερά, για να εμφανιστούν τα άλλα προκαθορισμένα κανάλια.
Αγγίξτε παρατεταμένα, για να αποθηκεύσετε το τρέχον κανάλι σε αυτόν τον προκαθορισμένο αριθμό.


H. Όνομα κατηγορίας, πληροφορίες περιεχομένου