Δεν αναγνωρίζεται η πολλαπλή αφή.

  • Η λειτουργία πολλαπλής αφής δεν υποστηρίζεται σε αυτήν τη μονάδα.