Λήψη κλήσης

  1. Αγγίξτε το (κλήση) ενώ λαμβάνετε μια κλήση.
    Θα ξεκινήσει η τηλεφωνική κλήση.

Σημείωση

  • Ο ήχος κλήσης και η φωνή του συνομιλητή εξάγονται από τα μπροστινά ηχεία. Για να επιλέξετε τα ηχεία για τις κλήσεις handsfree, πατήστε το HOME, κατόπιν αγγίξτε το στοιχείο [Settings] και επιλέξτε [Phone Call Sound] στην περιοχή [Sound].

Για να απορρίψετε/να τερματίσετε μια κλήση

Αγγίξτε το (τερματισμός κλήσης).