Συντήρηση

Αντικατάσταση της μπαταρίας λιθίου (CR2025) του τηλεχειριστηρίου (XAV-AX5500(UC)/XAV-AX5500(E)/XAV-AX5500(E17)/XAV-AX5500(IN))

Όταν η μπαταρία εξαντλείται, η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου μειώνεται.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, αν δεν αντικατασταθεί σωστά η μπαταρία. Αντικαταστήστε τη μόνο με μπαταρία του ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.

Εικόνα που υποδεικνύει τον σωστό τρόπο τοποθέτησης της μπαταρίας λιθίου στο τηλεχειριστήριο

A: Μπαταρία λιθίου (CR2025) με τον πόλο + προς τα πάνω

Σημείωση

  • Φυλάσσετε την μπαταρία λιθίου μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, ζητήστε αμέσως τη συμβουλή ιατρού.