Σημείωση για την άδεια χρήσης

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις άδειες χρήσης του λογισμικού, επιλέξτε [Settings] [General] [Open Source Licenses].

Σημείωση για το εφαρμοσμένο λογισμικό GNU GPL/LGPL

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που υπόκειται στην ακόλουθη άδεια χρήσης GNU General Public License (εφεξής "GPL") ή GNU Lesser General Public License (εφεξής "LGPL"). Σύμφωνα με αυτές τις άδειες χρήσης, οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν, να τροποποιήσουν και να αναδιανείμουν τον πηγαίο κώδικα του εν λόγω λογισμικού σύμφωνα με τους όρους των αδειών GPL ή LGPL που εμφανίζονται σε αυτήν τη μονάδα.
Ο πηγαίος κώδικας για το παραπάνω λογισμικό είναι διαθέσιμος στο web.
Για να τον κατεβάσετε, επισκεφτείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL και, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα μοντέλου "XAV-AX5500" ή "XAV-AX5550D".
URL: http://www.sony.net/Products/Linux/
Λάβετε υπόψη ότι η Sony δεν μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο του πηγαίου κώδικα.


Αν έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα που σχετίζονται με τη μονάδα σας και δεν καλύπτει αυτός ο Οδηγός βοήθειας, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.