Οπτικές ρυθμίσεις (Visual)

Wallpaper

Αλλάζει την ταπετσαρία αν αγγίξετε το επιθυμητό χρώμα ή ορίζει την αγαπημένη φωτογραφία σας σε μια συσκευή USB τύπου MSC (Κλάσης μαζικής αποθήκευσης) ως ταπετσαρία.
(Διατίθεται μόνο όταν τα δεδομένα φωτογραφίας είναι αρχεία JPEG μεγέθους 6 MB και κάτω.)
Για να ορίσετε δεδομένα φωτογραφίας
Όταν συνδέετε τη συσκευή USB στη θύρα USB port 1, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα [You can import a photo from a USB device].
Αγγίξτε το [Import] και επιλέξτε την αγαπημένη φωτογραφία σας.


Dimmer for Monitor & Illum.

Μειώνει τον φωτισμό της οθόνης και των κουμπιών: [OFF], [Auto], [ON].
(Η επιλογή [Auto] είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ελέγχου φωτισμού και λειτουργεί όταν είναι αναμμένα τα φώτα πορείας.)
Το (καταχώρηση/ρύθμιση) ρυθμίζει το επίπεδο φωτεινότητας όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία μείωσης φωτεινότητας: -5 έως +5.


Illum. Level on Monitor OFF

Μειώνει τον φωτισμό των κουμπιών όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη: [OFF], [1], [2], [3], [4].