Σύνδεση Rear View Camera

Με τη σύνδεση της προαιρετικής κάμερας οπισθοπορείας στον ακροδέκτη CAMERA IN, μπορείτε να εμφανίσετε την εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας.

Εικόνα που δείχνει τον τρόπο σύνδεσης της κάμερας οπισθοπορείας με τη μονάδα

Για να εμφανίσετε την εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας

Πατήστε το HOME και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Rear Camera].