Δεν είναι δυνατή η χρήση του WebLink™.

 • Απαιτείται εγκατάσταση της εφαρμογής "WebLink Host" στο iPhone/τηλέφωνο Android.
  • Ελέγξτε τον ακόλουθο ιστότοπο και εγκαταστήστε την εφαρμογή "WebLink Host".
   http://abaltatech.com/WL
  • Ελέγξτε το iPhone/τηλέφωνο Android και αποδεχτείτε τις δηλώσεις αποποίησης ευθυνών και τα αιτήματα παραχώρησης δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη χρήση του WebLink™ στο iPhone/τηλέφωνο Android.
 • Αποσυνδέστε το iPhone/τηλέφωνο Android από τη θύρα USB port 1 και συνδέστε το ξανά.
 • Η θύρα USB στην οποία έχει συνδεθεί το iPhone/τηλέφωνο Android δεν είναι κατάλληλη.
  • Συνδέστε το iPhone/τηλέφωνο Android στη θύρα USB port 1.
 • Επανεκκινήστε το iPhone/τηλέφωνο Android.
 • Το WebLink™ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο στη χώρα ή την περιοχή σας.