Δέκτης οχήματος SiriusXM Connect (XAV-AX5500(UC))

Channel Locked Please Enter the Lock Code
 • Το κανάλι που ζητήσατε έχει κλειδωθεί από τη δυνατότητα Parental Control του ραδιοφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση γονικού ελέγχου" για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα Parental Control και τον τρόπο πρόσβασης σε κανάλια που έχουν κλειδωθεί.
Channel Not Available
 • Το κανάλι που ζητήσατε δεν είναι έγκυρο κανάλι SiriusXM ή το κανάλι που ακούγατε δεν είναι πλέον διαθέσιμο.
 • Αυτό το μήνυμα μπορεί επίσης να εμφανιστεί για λίγο την πρώτη φορά που θα συνδέσετε έναν νέο δέκτη οχήματος SiriusXM Connect.
  Επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.siriusxm.com στις ΗΠΑ ή τον ιστότοπο www.siriusxm.ca στον Καναδά για πληροφορίες σχετικά με τα κανάλια SiriusXM.
Channel Not Subscribed Call SiriusXM to Subscribe
 • Το κανάλι που ζητήσατε δεν περιλαμβάνεται στο συνδρομητικό πακέτο SiriusXM ή το κανάλι που ακούγατε δεν περιλαμβάνεται πλέον στο συνδρομητικό πακέτο SiriusXM.
  Αν έχετε ερωτήσεις για το συνδρομητικό σας πακέτο ή αν θα θέλατε να αποκτήσετε συνδρομή σε αυτό το κανάλι, επικοινωνήστε με τη SiriusXM.
  Στις ΗΠΑ, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.siriusxm.com ή καλέστε στο
  1-866-635-2349.
  Στον Καναδά, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.siriusxm.ca ή καλέστε στο
  1-877-438-9677.
Check Antenna
 • Το ραδιόφωνο εντόπισε ένα πρόβλημα με την κεραία SiriusXM.
 • Το καλώδιο της κεραίας μπορεί να έχει αποσυνδεθεί ή να έχει υποστεί ζημιά.
  • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κεραίας είναι συνδεδεμένο στον δέκτη οχήματος SiriusXM Connect.
  • Ελέγξτε το καλώδιο της κεραίας για φθορές και τσακίσεις.
  • Αντικαταστήστε την κεραία αν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά. Προϊόντα SiriusXM είναι διαθέσιμα στα καταστήματα που πωλούν ηχοσυστήματα αυτοκινήτων στην περιοχή σας ή online στον ιστότοπο
   https://shop.siriusxm.com/all-parts/
Check Tuner
 • Το ραδιόφωνο αντιμετωπίζει προβλήματα επικοινωνίας με τον δέκτη οχήματος SiriusXM Connect.
 • Ο δέκτης ενδέχεται να έχει αποσυνδεθεί ή να έχει υποστεί βλάβη.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης SiriusXM Connect είναι καλά συνδεδεμένος με το ραδιόφωνο.
Incorrect Pass Code entered
 • Η εισαγωγή κωδικού πρόσβασης απέτυχε.
  • Ελέγξτε ότι έχετε εισαγάγει τον κωδικό πρόσβασης σωστά.
  • Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, εκτελέστε τη λειτουργία [SXM Reset] στην ενότητα [General].
   Λάβετε υπόψη ότι η εκτέλεση της λειτουργίας [SXM Reset] θα επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις SiriusXM και το αποθηκευμένο περιεχόμενο στον δέκτη οχήματος SiriusXM Connect.
No Signal
 • Ο δέκτης οχήματος SiriusXM αντιμετωπίζει πρόβλημα λήψης του δορυφορικού σήματος SiriusXM.
  • Επιβεβαιώστε ότι το όχημά σας είναι σε εξωτερικό χώρο και έχει οπτική επαφή με τον ουρανό.
  • Επιβεβαιώστε ότι η κεραία μαγνητικής τοποθέτησης SiriusXM είναι τοποθετημένη σε μια μεταλλική επιφάνεια στο εξωτερικό του οχήματος.
  • Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια από την κεραία SiriusXM.
  • Ελέγξτε το καλώδιο της κεραίας για φθορές και τσακίσεις.
  • Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του δέκτη οχήματος SiriusXM Connect για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της κεραίας.
  • Αντικαταστήστε την κεραία αν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά. Προϊόντα SiriusXM είναι διαθέσιμα στα καταστήματα που πωλούν ηχοσυστήματα αυτοκινήτων στην περιοχή σας ή online στον ιστότοπο
   https://shop.siriusxm.com/all-parts/
Subscription Updated Press Enter to Continue
 • Το ραδιόφωνο εντόπισε μια αλλαγή στην κατάσταση της συνδρομής SiriusXM.
  • Πατήστε το Enter για να κλείσετε το μήνυμα.
   Αν έχετε ερωτήσεις για τη συνδρομή σας, επικοινωνήστε με τη SiriusXM.
   Στις ΗΠΑ, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.siriusxm.com ή καλέστε στο
   1-866-635-2349.
   Στον Καναδά, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.siriusxm.ca ή καλέστε στο
   1-877-438-9677.