Η άλλη συσκευή BLUETOOTH δεν μπορεί να εντοπίσει αυτήν τη μονάδα.

  • Ρυθμίστε το στοιχείο [Bluetooth Connection] σε [ON].
  • Κατά τη σύνδεση σε μια συσκευή BLUETOOTH, αυτή η μονάδα δεν μπορεί να εντοπιστεί από μια άλλη συσκευή. Τερματίστε την τρέχουσα σύνδεση και αναζητήστε αυτήν τη μονάδα από την άλλη συσκευή.
  • Ανάλογα με το smartphone ή το κινητό τηλέφωνο, μπορεί να χρειαστεί να διαγράψετε αυτήν τη μονάδα από το ιστορικό των συνδεδεμένων smartphone ή κινητών τηλεφώνων και κατόπιν να επαναλάβετε τη διαδικασία ζεύξης.