Οι δυνατότητες USB δεν λειτουργούν σωστά.

  • Μην χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης USB, καθώς η ποιότητα του σήματος μπορεί να χειροτερέψει.
    • Χρησιμοποιήστε ένα κοντύτερο καλώδιο USB για να συνδέσετε τη συσκευή USB ή αντικαταστήστε το καλώδιο USB με καινούργιο.