Ο συνομιλητής σας αναφέρει ότι η ένταση ήχου είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή.

  • Ρυθμίστε το επίπεδο [MIC Gain].