Δεν ακούγεται ήχος κλήσης.

  • Αυξήστε την ένταση ενώ λαμβάνετε μια κλήση.
  • Τα ηχεία δεν έχουν συνδεθεί στη μονάδα.
    • Συνδέστε τα ηχεία στη μονάδα. Για να επιλέξετε τα ηχεία για τον ήχο κλήσης, πατήστε το HOME κατόπιν αγγίξτε το στοιχείο [Settings] και επιλέξτε [Phone Call Sound] στην περιοχή [Sound].