Άλλες ρυθμίσεις κατά την αναπαραγωγή

Κατά τη σύνδεση της συσκευής USB στη θύρα USB port 1 και την αναπαραγωγή ενός βίντεο, διατίθενται επιπλέον ρυθμίσεις αν αγγίξετε το (επιλογή).

Picture EQ

Προσαρμόζει την ποιότητα της εικόνας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας: [Dynamic], [Standard], [Theater], [Custom]. (Διατίθεται μόνο όταν είναι τραβηγμένο το χειρόφρενο.)


Aspect

Επιλέγει μια αναλογία διαστάσεων για την οθόνη της μονάδας. (Διατίθεται μόνο όταν είναι τραβηγμένο το χειρόφρενο.)

Στοιχείο Λεπτομέρειες
Normal Εμφανίζει μια εικόνα 4:3 στο αρχικό της μέγεθος, με πλευρικές γραμμές για να γεμίσει την οθόνη 16:9.
Zoom Εμφανίζει μια εικόνα με αναλογία 16:9 που έχει μετατραπεί σε φορμά πλαισίου κειμένου 4:3.
Full Εμφανίζει μια εικόνα με αναλογία 16:9 στο αρχικό της μέγεθος.
Captions Μεγεθύνει οριζόντια την εικόνα, προσαρμόζοντας το μέγεθος των λεζαντών στην οθόνη.