Ορισμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες.

  • Ελέγξτε αν η συσκευή προς σύνδεση υποστηρίζει τις σχετικές λειτουργίες.