Προετοιμασία κινητού τηλεφώνου

Για να χρησιμοποιήσετε ένα κινητό τηλέφωνο, συνδέστε το με αυτήν τη μονάδα.

Σημείωση

  • Οι λειτουργίες κλήσης handsfree δεν είναι διαθέσιμες, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Apple CarPlay ή Android Auto. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες κλήσης handsfree της εφαρμογής.