Συντονισμός του καναλιού από τη λίστα καναλιών ή τη λίστα κατηγοριών

  1. Αγγίξτε το (λίστα) στην οθόνη ραδιοφώνου SiriusXM.

    Θα εμφανιστεί η λίστα κατηγοριών.
  2. Αγγίξτε την κατηγορία που θέλετε.
    Για συντονισμό από τη λίστα καναλιών, αγγίξτε το στοιχείο [All Channels].
  3. Αγγίξτε το επιθυμητό κανάλι.