Αναζήτηση αρχείου από την οθόνη λίστας

  1. Κατά την αναπαραγωγή μέσω USB, αγγίξτε το (λίστα).
    Εμφανίζεται η οθόνη λίστας του στοιχείου που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή.
    Κατά τη σύνδεση της συσκευής USB στη θύρα USB port 1, αγγίξτε το (ήχος) ή το (εικόνα), για να ταξινομήσετε τη λίστα με βάση τον τύπο αρχείου.

  2. Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε.
    Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Σημείωση

  • Κατά τη σύνδεση της συσκευής USB στη θύρα USB port 2, οι επιλογές (ήχος) και (εικόνα) δεν εμφανίζονται.