Η αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού δεν είναι ακριβής.

  • Τα δεδομένα ρολογιού με χρήση ραδιοκυμάτων δεν είναι ακριβή.
    • Πατήστε HOME, επιλέξτε [Settings] [General] [Date/Time] [Set Date/Time] και κατόπιν ρυθμίστε σε [Manual]. Κατόπιν, αγγίξτε το (καταχώρηση/ρύθμιση) και ρυθμίστε το ρολόι χειροκίνητα.